Bij de GGZ staat de budgettering al jaren onder druk en de sector zal ook de komende jaren geconfronteerd blijven met verder wijzigende regelgeving onder meer op het gebied van de financiering van de zorg.

Ook zullen instellingen te maken krijgen met een veranderende behoefte aan zorg en met een wijzigende loyaliteit van zorgprofessionals, die immers ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen balans tussen werk en leven.

Instellingen staan voor een grote opgave en hebben de behoefte om naast een groep gemotiveerde medewerkers in vast dienstverband een beroep te kunnen doen op een groep professionele medewerkers in een meer flexibele schil.

Psyland is bij uitstek de partner om vorm te geven aan de invulling van deze flexibele schil en zicht te bieden op de mogelijkheden, die dit de zorginstellingen biedt.

De professionals die Psyland bemiddelt zijn gekwalificeerd en krijgen desgewenst ondersteuning om hun opdracht op een goede manier te vervullen.

Via de website www.interimcollega.com kunnen instellingen zicht krijgen op de beschikbaarheid van professionals.

Psyland kent de zorginstellingen van binnenuit omdat onze medewerkers veelal zelf gewerkt hebben in de zorg dan wel in managementposities. Psyland streeft naar een hoge mate van flexibiliteit in de samenwerking en leert u graag kennen zodat wij kunnen leveren waar u behoefte aan heeft.

Voor een geslaagde bemiddeling berekent Psyland een vergoeding aan de instelling.